MARINO MARSIC

MARINO MARSIC
Sono nato a Trieste il 6.10.1967.
Sono di madrelingua slovena, sono sposato con Maša e papà di tre bambini.
Attualmente risiedo a Gorizia, ma Il mio paese natale è Domio nel comune di S.Dorligo della Valle – Dolina.
Nel 1986 ho conseguito il diploma di maturità presso l’istituto tecnico con lingua d’insegnamento slovena Žiga Zois di Trieste.
Nel 1988.ho conseguito il diploma di clarinetto presso il conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste.
Conclusi gli studi ho fatto per 10 anni l’impiegato amministrativo, successivamente per molti anni ho svolto l’attività
di libero professionista nel settore finanziario. Attualmente sono occupato presso la SKGZ – Unione Culturale Economica Slovena
con mansioni di segretario organizzativo. 
Da sempre sono attivo nel campo culturale. Per oltre vent’anni ho insegnato musica e ho diretto l’Orchestra a fiati Ricmanje.
Nel 2005 sono stato eletto presidente regionale della ZSKD – Unione dei Circoli Culturali Sloveni,
che riunisce un centinaio di associazioni del Friuli Venezia Giulia, ricoprendo l’incarico fino per due mandati fino al 2011. 
Dal 2011 al 2014 sono stato presidente provinciale di Trieste della SKGZ, ente di riferimento della comunità slovena in Italia.

Rodil sem se v Trstu, 6. oktobra 1967
Moj materin jezik je slovenščina, sem poročen z Mašo in oče treh otrok.
Živim v Gorici, moja rojstna vas pa je Domjo v dolinski občini.
Leta 1986 sem diplomiral na trgovskem tehničnem zavodu Žiga Zois v Trstu.
Leta 1988 sem diplomiral iz klarineta na tržaškem konzervatoriju Giuseppe Tartini.
Po zaključenem študiju sem se zaposlil kot uradnik, nato sem več let opravljal poklic
samostojnega podjetnika v finančnem sektorju. Trenutno sem zaposlen pri Slovenski 
kulturno-gospodarski zvezi s funkcijo organizacijskega tajnika.
Od vedno sem aktiven na kulturnem področju. Več kot 20 let sem poučeval glasbo
in vodil Pihalni orkester Ricmanje. Leta 2005 sem bil prvič izvoljen za deželnega predsednika
Zveze slovenskih kulturnih društev. Funkcijo sem opravljal dva mandata vse do leta 2011.
Od leta 2011 do leta 2014 sem bil tržaški pokrajinski predsednik Slovenske
kulturno-gospodarske zveze, krovne organizacije Slovencev v Italiji.